Електродинамічний вплив на газову складову у високотемпературному алюмінієвому розплаві

Alla V. Sinchuk, Artem V. Ivanov, Volodymyr M. Tsurkin, Roman O. Tarasenko

Анотація


Апробовано методи, що реалізують електродинамічний вплив на розплав, що кристалізується. Шляхом пропускання частотно-повторюваних кілоамперних імпульсів струму й обробки поверхні розплаву коронним розрядом негативної полярності в алюмінієвому сплаві АК7 отримано об’єм рівномірно розподіленої пористості, що компенсує його фізичну усадку. Обговорено ймовірні механізми, що пояснюють вплив електродинамічних факторів на насичення розплаву воднем з навколишньої атмосфери й фіксацію газових пузирчиків під час твердіння.

Ключові слова


розплав; водень; усадка; «корисна» пористість; імпульсний струм; коронний розряд

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Борисов, Г. П. О взаимосвязи эффективности водородной обработки с технологическими параметрами процесса формирования отливок из алюминиевых сплавов [Текст] / Г. П. Борисов, Ф. М. Котлярский, В. И. Белик // Водородная обработка материалов : тр. III Междунар. конф. ВОМ–2001, Донецк–Мариуполь, 14–18 мая 2001 г. – Донецк : ДонГТУ, 2001. – Ч. 1. – С. 238–242.

Борисов, Г. П. О положительной роли газовой пористости в упрочнении процессами формирования алюминиевых отливок [Текст] / Г. П. Борисов // Металлургия машиностроения. – 2007. – № 3. – С. 41–47.

Борисов, Г. П. О роли водорода в формировании структуры и свойств алюминиевых сплавов [Текст] / Г. П. Борисов // Металлургия машиностроения. – 2005. – № 5. – С. 11–20.

Газы в цветных металлах и сплавах [Текст] / Д. Ф. Чернега, О. М. Бялик, Д. Ф. Иванчук, Г. А. Ремизов. – М. : Металлургия, 1982. – 176 с.

Газы и окислы в алюминиевых деформируемых сплавах [Текст] / В. И. Добаткин, Р. М. Габидуллин, Б. А. Колачев, Г. С. Макаров. – М. : Металлургия, 1976. – 264 с.

Карпов, В. Ю. Создание газоэвтектического материала – газара с помощью электрической дуги [Текст] / В. Ю. Карпов, В. В. Карпов // Теория и практика металлургии. – 2006. – № 4–5. – С. 67−69.

Котлярский, Ф. М. О возможности получения герметичных бесприбыльных отливок из алюминиевых сплавов [Текст] / Ф. М. Котлярский // Литейное производство. – 1998. – № 7. – С. 17–19.

О механизме дегазации алюминиевых расплавов электрическим током [Текст] / Ю. Н. Таран, А. Г. Пригунова, И. Л. Бельков, С. С. Петров // Металлы. – 1987. – № 6. – С. 39–44.

Чернега, Д. Ф. Водород в литейных алюминиевых сплавах [Текст] / Д. Ф. Чернега, О. М. Бялик. – Киев : Техника, 1972. – 148 с.

Garret, P. R. The mode of action of antifoams [Text] / P. R. Garret // Defoaming: Theory and Industrial Application / Ed. by P. R. Garret. – New York : Marcel Dekker Inc., 1993. – 1119 р.