До питання про токсичні оксиди азоту у вихлопних газах малообертових дизелів

Volodymyr P. Shostak, Anton Yu. Manziuk

Анотація


Розглянуто узагальнені параметри вхідних і вихідних речовин та енергетичних потоків сучасного малообертового двигуна, механізм утворення в циліндрі дизеля оксидів азоту І, ІІ і ІV груп та основні хімічні реакції взаємодії Оксигену (О) з Нітрогеном (N). Проаналізовано відомі методи зниження NOx у відхідних газах, оцінено різні напрями зниження рівня екологічного впливу головних суднових дизелів на довкілля при переході від Tier I до Tier II і далі до Tier III та виявлено неминуче зниження при цьому теплової економічності дизелів.

Ключові слова


малообертовий двигун; склад відхідних газів; температура в циліндрі; оксиди азоту; вприскування води в циліндр

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аболенский, С. Е. Расчет процессов образования оксидов азота в цилиндре дизеля [Текст] / С. Е. Аболенский, В. О. Калюжный // V Міжнар. наук.-техн. конф. студенів, аспірантів, науковців та фахівців НУК «Суднова енергетика: стан та проблеми». – Миколаїв : НУК, 2011. – 316 с.

Звонов, В. А. Исследование механизмов образования оксидов азота в условиях камеры сгорания дизеля [Текст] / В. А. Звонов, М. П. Геренович // Двигатели внутреннего сгорания. – 2008. – № 1. – С. 29–33.

Конкс, Г. А. Современные принципы и направления создания транспортного поршневого двигателя [Текст] / Г. А. Конкс, В. А. Ляшко // Матер. Междунар. науч.-техн. конф. «Двигатель 2008». – Хабаровск : ТОГУ, 2008. – С. 4–32.

Проектирование пропульсивной установки судов с прямой передачей мощности на винт [Текс] : учеб. пособие / В. П. Шостак, В. И. Гершаник, В. П. Кот, Н. С. Бондаренко ; под ред. В. П. Шостака. – Николаев : УГМТУ, 2003. – 500 с.