Ієрархія інструментів прихованого протекціонізму у міжнародній торговельній політиці

Maksym Yu. Serpukhov

Анотація


Наявність міжнародних зобов’язань країн значно звужує можливості підтримки вітчизняних виробників, що породжує політику прихованого протекціонізму. На основі реальних дій урядів країн проаналізовано та досліджено інструменти прихованого протекціонізму в сучасній торговельній політиці. Побудовано ієрархію інструментів прихованого протекціонізму.

Ключові слова


міжнародна торгівля; протекціонізм; прихований протекціонізм; вільна торгівля; експорт; імпорт; торговельні бар’єри

Повний текст:

PDF

Посилання


Всесвітня торгівельна організація [Електронній ресурс]. – Режим доступу: www.wto.org.

Довгаль, О. А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки (Питання теорії і методології) [Текст] : монографія / О. А. Довгаль. – Х. : Вид-во НУА, 2004. – 320 с.

Мытарева, Е. А. «Торговая война» как средство нетарифного регулирования международной торговли [Текст] / Е. А. Мытарева // Вестн. Кемер. гос. ун-та. – 2010. – № 1. – С. 74–77.

Серпухов, М. Ю. Обґрунтування інтересів учасників торгівельних війн в міжнародній економіці [Текст] / М. Ю. Серпухов // Економіка розвитку. – Х., 2013. – № 3 (67). – С. 106–110.

Arsham, H. Modeling tariff to analyze protectionism [Text] / H. Arsham // Intern. J. of Pure and Applied Mathematics. – 2013. – Vol. 84, Iss. 4. – P. 389–396.

Baccini, L. Preventing protectionism: International institutions and trade policy [Text] / L. Baccini, S. Y. Kim // Review of International Organizations. – 2012. – Vol. 7, Iss. 4. – P. 369–398.

European Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://madb.europa.eu.

Global Trade Alert [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globaltradealert.org.

Mansfield, E. D. The expansion of preferential trading arrangements International [Text] / E. D. Mansfield, J. C. W. Pevehouse // Studies Quarterly. – 2013. – Vol. 57, Iss. 3, Sept. – P. 592–604.

Marano, V. The Impact of Conflict Types and Location on Trade [Text] / V. Marano, A. Cuervo-Cazurra, C. Kwok // Intern. Trade J. – 2013. – Vol. 27, Iss. 3. – P. 197–224.

Milner, C. Declining protection in developing countries: Fact or fiction? [Text] / C. Milner // World Economy. – 2013. – Vol. 36, Iss. 6. – P. 689–700.

Qureshi, M. S. Trade and thy neighbor's war [Text] / M. S. Qureshi // J. of Development Economics. – 2013 – Vol. 105, Nov. – P. 178–195.