Вплив насичення сумісної магнітної системи безконтактного синхронного генератора на гармонійний склад електрорушійної сили його обмоток

Serhii M. Novohretskyi, Andrii O. Prudnikov

Анотація


Розглянуто магнітне коло безконтактного синхронного генератора із суміщеною магнітною системою. Проведено аналіз впливу насичення магнітного кола на гармонічний склад електрорушійної сили в обмотках змінного струму машини. Запропоновано конструктивні рекомендації для зменшення вищих гармонік у вихідній напрузі та усунення зрівняльних струмів між окремими секціями обмоток.

Ключові слова


безконтактний синхронний генератор; насичення; обмотки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бабушанов, А. В. Исследование магнитных полей бесконтактных синхронных генераторов [Текст] / А. В. Бабушанов // Електромашинобудування та електрообладнання : міжвід. наук.-техн. зб.  Вип. 70.  2008.  С. 76–81.

Бабушанов, А. В. Особенности электромагнитного расчета автономных синхронных совмещенных генераторов [Текст] / А. В. Бабушанов, С. И. Кармалита // Електромашинобудування та електрообладнання : міжвід. наук.-техн. зб.  Вип. 68.  2007.  С. 4547.

Гольдберг, О. Д. Проектирование электрических машин [Текст] : учебник / О. Д. Гольдберг, И. С. Свиреденко ; под ред. О. Д. Гольдберга.  М. : Высш. шк., 2006.  430 с.

Караваев, В. Т. Бесконтактный совмещенный синхронный генератор [Текст] / В. Т. Караваев // Электричество.  1990. № 11. – С. 1725.