Підвищення продуктивності дифузійного зварювання у вакуумі корпусів електромагнітних клапанів шляхом управління термодеформаційними процесами

Viktor V. Kvasnytskyi, Maksym V. Matviienko, Hennadii V. Yermolaiev

Анотація


Виконано аналіз результатів комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану при дифузійному зварюванні вузла електромагнітного клапана за існуючою та вдосконаленою технологіями. Показано, що запропонована технологія дозволяє скоротити витрати на 30 % при збереженні необхідної якості з'єднання.

Ключові слова


дифузійне зварювання; напружено-деформований стан; різнорідні матеріали; комп'ютерне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Интенсификация процессов сварки давлением [Текст] / С. М. Гуревич, Г. К. Харченко, А. И. Игнатенко [и др.] // Тез. 8-й науч.-техн. конф. по диффузионному соединению металлических и неметаллических материалов. – М. : Проблемная научно-исследовательская лаборатория диффузионной сварки в вакууме, 1977. – С. 17.

Казаков, Н. Ф. Диффузионная сварка материалов [Текст] / Н. Ф. Казаков. – М. : Машиностроение, 1976. – 312 с.

Капралов, Б. П. Технологический процесс диффузионной сварки в вакууме корпусов электропневмоклапанов [Текст] / Б. П. Капралов, А. П. Сигачев, В. И. Козловский // Сварочное производство. – 1985. – № 10. – С. 49–50.

Каракозов, Э. С. Соединение металлов в твердой фазе [Текст] / Э. С. Каракозов. – М. : Металлургия, 1976. – 264 с.

Квасницкий, В. В. Проблема компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния при изготовлении конструкций с применением сварки и родственных технологий [Текст] / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, С. Н. Михайлов // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 1 (436). – С. 89–95.

Матвієнко, М. В. Структура і механічні властивості з'єднань сталей 10895 та 12Х18Н10Т при дифузійному зварюванні у вакуумі [Текст] / М. В. Матвієнко // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 6 (429). – С. 83–91.

Матвієнко, М. Удосконалення технології дифузійного зварювання корпусів електромагнітів шляхом визначення напружено-деформованого стану [Текст] / М. Матвієнко, В. Квасницький // Машинознавство : всеукр. щомісяч. наук.-техн. і вироб. журнал. – 2009. – № 8. – С. 43–47.

Матвиенко, М. В. Влияние проскальзывания соединяемых поверхностей разнородных материалов на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке в вакууме с термоциклированием [Текст] / М. В. Матвиенко, Г. В. Ермолаев, В. В. Квасницкий // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 3–4 (444). – С. 00–00.

Матвиенко, М. В. Исследование распределения температуры при диффузионной сварке с индукционным нагревом цилиндрических деталей из разнородных материалов [Текст] / М. В. Матвиенко // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 2 (443). – С. 36–40.

Матвиенко, М. В. Структура, состав и свойства соединений сталей 12Х18Н10Т и 10864 при диффузионной сварке с управлением термодеформационными процессами [Текст] / М. В. Матвиенко, Л. И. Маркашова, В. В. Квасницкий // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 1 (442). – С. 54–58.

Пат. на винахід № 81583. Спосіб дифузійного зварювання матеріалів [Текст] / Квасницький В. В., Матвієнко М. В., Єрмолаєв Г. В. [та ін.] ; НУК. – К 23 К20/14 ; заявл. 21.11.2006, опубл. 10.01.2008, Бюл. 1.

Совершенствование технологии диффузионной сварки корпусов электромагнитных клапанов [Текст] / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко, Б. В. Бугаенко, В. Ю. Волошин // Захист металургійних машин від поломок : зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2006. – Вип. 9. – С. 178 183.

Теория, технология и оборудование диффузионной сварки [Текст] : учеб. для вузов / В. А. Бачин, В. Ф. Квасницкий, Д. И. Котельников [и др.]. – М. : Машиностроение, 1991. – 352 с.