Підвищення продуктивності дифузійного зварювання у вакуумі корпусів електромагнітних клапанів шляхом управління термодеформаційними процесами

Автор(и)

  • Viktor V. Kvasnytskyi Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6698-7790
  • Maksym V. Matviienko Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1020-0415
  • Hennadii V. Yermolaiev Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8903-5669

Ключові слова:

дифузійне зварювання, напружено-деформований стан, різнорідні матеріали, комп'ютерне моделювання

Анотація

Виконано аналіз результатів комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану при дифузійному зварюванні вузла електромагнітного клапана за існуючою та вдосконаленою технологіями. Показано, що запропонована технологія дозволяє скоротити витрати на 30 % при збереженні необхідної якості з'єднання.

Біографії авторів

Viktor V. Kvasnytskyi, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Квасницький Віктор В'ячеславович,
д-р техн. наук, проф.

Maksym V. Matviienko, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Матвієнко Максим Валентинович,
магістр

Hennadii V. Yermolaiev, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Єрмолаєв Геннадій Володимирович,
канд. техн. наук, доцент

Посилання

Интенсификация процессов сварки давлением [Текст] / С. М. Гуревич, Г. К. Харченко, А. И. Игнатенко [и др.] // Тез. 8-й науч.-техн. конф. по диффузионному соединению металлических и неметаллических материалов. – М. : Проблемная научно-исследовательская лаборатория диффузионной сварки в вакууме, 1977. – С. 17.

Казаков, Н. Ф. Диффузионная сварка материалов [Текст] / Н. Ф. Казаков. – М. : Машиностроение, 1976. – 312 с.

Капралов, Б. П. Технологический процесс диффузионной сварки в вакууме корпусов электропневмоклапанов [Текст] / Б. П. Капралов, А. П. Сигачев, В. И. Козловский // Сварочное производство. – 1985. – № 10. – С. 49–50.

Каракозов, Э. С. Соединение металлов в твердой фазе [Текст] / Э. С. Каракозов. – М. : Металлургия, 1976. – 264 с.

Квасницкий, В. В. Проблема компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния при изготовлении конструкций с применением сварки и родственных технологий [Текст] / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, С. Н. Михайлов // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – № 1 (436). – С. 89–95.

Матвієнко, М. В. Структура і механічні властивості з'єднань сталей 10895 та 12Х18Н10Т при дифузійному зварюванні у вакуумі [Текст] / М. В. Матвієнко // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – № 6 (429). – С. 83–91.

Матвієнко, М. Удосконалення технології дифузійного зварювання корпусів електромагнітів шляхом визначення напружено-деформованого стану [Текст] / М. Матвієнко, В. Квасницький // Машинознавство : всеукр. щомісяч. наук.-техн. і вироб. журнал. – 2009. – № 8. – С. 43–47.

Матвиенко, М. В. Влияние проскальзывания соединяемых поверхностей разнородных материалов на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке в вакууме с термоциклированием [Текст] / М. В. Матвиенко, Г. В. Ермолаев, В. В. Квасницкий // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 3–4 (444). – С. 00–00.

Матвиенко, М. В. Исследование распределения температуры при диффузионной сварке с индукционным нагревом цилиндрических деталей из разнородных материалов [Текст] / М. В. Матвиенко // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 2 (443). – С. 36–40.

Матвиенко, М. В. Структура, состав и свойства соединений сталей 12Х18Н10Т и 10864 при диффузионной сварке с управлением термодеформационными процессами [Текст] / М. В. Матвиенко, Л. И. Маркашова, В. В. Квасницкий // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2012. – № 1 (442). – С. 54–58.

Пат. на винахід № 81583. Спосіб дифузійного зварювання матеріалів [Текст] / Квасницький В. В., Матвієнко М. В., Єрмолаєв Г. В. [та ін.] ; НУК. – К 23 К20/14 ; заявл. 21.11.2006, опубл. 10.01.2008, Бюл. 1.

Совершенствование технологии диффузионной сварки корпусов электромагнитных клапанов [Текст] / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко, Б. В. Бугаенко, В. Ю. Волошин // Захист металургійних машин від поломок : зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2006. – Вип. 9. – С. 178 183.

Теория, технология и оборудование диффузионной сварки [Текст] : учеб. для вузов / В. А. Бачин, В. Ф. Квасницкий, Д. И. Котельников [и др.]. – М. : Машиностроение, 1991. – 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-31

Номер

Розділ

Обробка матеріалів у машинобудуванні