Експериментальна установка для дослідження процесу багатоконтурного циркуляційного піролізу

Serhiy S. Ryzhkov, Ludmyla M. Markina, Mykola V. Rudiuk, Mariia I. Filatova, Ihor V. Lytvynov

Анотація


Розроблена експериментальна установка для дослідження технології багатоконтурного циркуляційного піролізу. Описані основні конструкційні елементи експериментальної установки ЕУ БЦП-14. Виконані комп’ютерне моделювання та теоретичні розрахунки характеристик теплових потоків навколо реактора. 

Ключові слова


багатоконтурний циркуляційний піроліз; експериментальна установка; полімерні відходи; теплові потоки

Повний текст:

PDF

Посилання


Пат. 93427 України, кл. F23G 5/027. Установка безперервної термічної утилізації полімерних відходів [Текст] / Маркіна Л. М., Рижков С. С., Рудюк М. В., Гержов Ю. І. – № 93427 ; заявл. 25.05.2009 ; опубл. 10.02.11, Бюл. № 3.

Пат. 50431 України на корисну модель, кл. F23G 527. Установка для безперервної термічної утилізації органічних відходів з одержанням рідкого палива [Текст] / Маркіна Л. М., Рижков С. С., Рудюк М. В. – № 50431 ; заявл. 03.12.09 ; опубл. 10.06.10, Бюл. № 11.

Рижков, С. С. Аналіз процесу регулювання потоків в циркуляційній системі багатоконтурного циркуляційного піролізу [Текст] / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна // Електронне видання "Вісник Національного університету кораблебудування". – Миколаїв: Видавництво НУК, 2010. – № 1. – С. 144–151.

Рижков, С. С. Дослідження раціональних технологічних параметрів роботи установки ЕУ БЦП-14 [Електронний ресурс] / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна, М. В. Рудюк, М. І. Філатова // Електронне видання "Вісник Національного університету кораблебудування". – Миколаїв : Видавництво НУК, 2011. – № 4. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua.

Рижков, С. С. Інноваційні технології утилізації органічних відходів з отриманням альтернативного палива на основі багатоконтурного циркуляційного піролізу [Текст] / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна, М. В. Рудюк, // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Видавництво НУК, 2010. – № 2 (431). – C. 133–142.