Імітаційне моделювання динаміки розповсюдження забруднюючих речовин в акваторії лиманного каналу

Автор(и)

  • Serhiy S. Ryzhkov Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9560-2765
  • Inna V. Tymchenko Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1956-1065
  • Olena L. Hirzheva Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6549-3278

Ключові слова:

екологічна безпека, імітаційна модель, забруднюючі речовини, дифузія, акваторія

Анотація

Подані результати дослідження динаміки розповсюдження забруднюючих речовин в акваторії лиманного каналу на основі розроблених імітаційних моделей нестаціонарного процесу конвективної дифузії неконсервативних речовин. Наведені результати моделювання розповсюдження забруднення на ділянках акваторії суднохідного Дніпро-Бузького лиманного каналу, яке здійснювалося з урахуванням гідрологічних та гідрохімічних характеристик даних ділянок. 

Біографії авторів

Serhiy S. Ryzhkov, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Рижков Сергій Сергійович,
д-р техн. наук, професор 

Inna V. Tymchenko, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Тимченко Інна Вікторівна,
канд. техн. наук 

Olena L. Hirzheva, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Гіржева Олена Леонідівна,
канд. с.-г. наук 

Посилання

Кирьянов, Д. В. Вычислительная физика [Текст] / Д. Кирьянов, Е. Кирьянова. – М. : Полибук Мультимедиа, 2006. – 352 с.

Лаврик, В. И. Основы математического моделирования процессов физико-химического и биологического самоочищения водных экосистем [Текст] / В. И. Лаврик // Гидробиологический журнал. – 1999. – Т. 35, № 3. – С. 15–39.

Підопригора, Д. М. Рекурентна модель динаміки нафтового поля [Текст] / Д. М. Підопригора, І. В. Тимченко : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении». – Миколаїв, 21–23 грудня 2005 р. / М-во освіти і науки України, Національний університет кораблебудування. – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 229.

Погребенник, В. Д. Моделі процесів забруднення та самоочищення водного середовища [Текст] / В. Д. Погребенник, М. М. Мельник, О. О. Червінка : доклады Междунар. науч.-техн. семинара «Системы контроля окружающей среды – 2002». – Севастополь, 2002. – С. 41–47.

Рибалов, О. О. Збірник завдань до практичних робіт з курсу "Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища" : для студ. спец. 0401 "Екологія та збалансоване природокористування" усіх форм навчання [Текст] / О. О. Рибалов. – Суми : СумДУ, 2009. – 68 с.

Рижков, С. С. Багатофакторний аналіз рівнів екологічної небезпеки прибережних районів акваторії лиманного каналу [Текст] / С. С. Рижков, І. В. Тимченко, О. Л. Гіржева : тези доповіді 2 Міжнар. конгресу «Захист навколишнього природного середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». – Львів, 2012. – С. 19.

Стан поверхневих вод [Електронний ресурс] / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області, 2012. – Режим доступу: http://www.duecomk.gov.ua.

Тимченко, І. В. Вдосконалення системи комп’ютеризованого екологічного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : 21.06.01 «Екологічна безпека» / І. В. Тимченко. – Миколаїв, 2010. – 21с.

Mokin, V. B. Simulation of dynamics of processes of water biological purification with account of their serial-concurrent interrelation in the aquatic systems [Тext] / V. B. Mokin // Hydrobiological journal. – 2012. –nr 48. – З. 100–107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-24

Номер

Розділ

Техногенна безпека