Імітаційне моделювання динаміки розповсюдження забруднюючих речовин в акваторії лиманного каналу

Serhiy S. Ryzhkov, Inna V. Tymchenko, Olena L. Hirzheva

Анотація


Подані результати дослідження динаміки розповсюдження забруднюючих речовин в акваторії лиманного каналу на основі розроблених імітаційних моделей нестаціонарного процесу конвективної дифузії неконсервативних речовин. Наведені результати моделювання розповсюдження забруднення на ділянках акваторії суднохідного Дніпро-Бузького лиманного каналу, яке здійснювалося з урахуванням гідрологічних та гідрохімічних характеристик даних ділянок. 

Ключові слова


екологічна безпека; імітаційна модель; забруднюючі речовини; дифузія; акваторія

Повний текст:

PDF

Посилання


Кирьянов, Д. В. Вычислительная физика [Текст] / Д. Кирьянов, Е. Кирьянова. – М. : Полибук Мультимедиа, 2006. – 352 с.

Лаврик, В. И. Основы математического моделирования процессов физико-химического и биологического самоочищения водных экосистем [Текст] / В. И. Лаврик // Гидробиологический журнал. – 1999. – Т. 35, № 3. – С. 15–39.

Підопригора, Д. М. Рекурентна модель динаміки нафтового поля [Текст] / Д. М. Підопригора, І. В. Тимченко : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении». – Миколаїв, 21–23 грудня 2005 р. / М-во освіти і науки України, Національний університет кораблебудування. – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 229.

Погребенник, В. Д. Моделі процесів забруднення та самоочищення водного середовища [Текст] / В. Д. Погребенник, М. М. Мельник, О. О. Червінка : доклады Междунар. науч.-техн. семинара «Системы контроля окружающей среды – 2002». – Севастополь, 2002. – С. 41–47.

Рибалов, О. О. Збірник завдань до практичних робіт з курсу "Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища" : для студ. спец. 0401 "Екологія та збалансоване природокористування" усіх форм навчання [Текст] / О. О. Рибалов. – Суми : СумДУ, 2009. – 68 с.

Рижков, С. С. Багатофакторний аналіз рівнів екологічної небезпеки прибережних районів акваторії лиманного каналу [Текст] / С. С. Рижков, І. В. Тимченко, О. Л. Гіржева : тези доповіді 2 Міжнар. конгресу «Захист навколишнього природного середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». – Львів, 2012. – С. 19.

Стан поверхневих вод [Електронний ресурс] / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області, 2012. – Режим доступу: http://www.duecomk.gov.ua.

Тимченко, І. В. Вдосконалення системи комп’ютеризованого екологічного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : 21.06.01 «Екологічна безпека» / І. В. Тимченко. – Миколаїв, 2010. – 21с.

Mokin, V. B. Simulation of dynamics of processes of water biological purification with account of their serial-concurrent interrelation in the aquatic systems [Тext] / V. B. Mokin // Hydrobiological journal. – 2012. –nr 48. – З. 100–107.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.