Варіанти забезпечення суднобудівних підприємств фінансовими ресурсами

Oksana M. Kramarenko

Анотація


Охарактеризовано потребу українського суднобудування у залученні кредитних ресурсів. Висвітлено можливі шляхи її задоволення, у тому числі за рахунок створення консорціального об’єднання банків, розробки й підписання лізингових угод, створення акціонерних товариств з використанням коштів замовників, будівників та експлуатаційних компаній.

Ключові слова


кредитні ресурси; суднобудівні підприємства; альтернативні шляхи залучення ресурсів; консорціальне кредитування; лізингові угоди; акціонування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Егоров, Г. В. О возможности выхода Украины на мировой рынок судостроения [Електронный ресурс] / Г. В. Егоров // Електронне видання «Вісник Національний університет кораблебудування». – Миколаїв : НУК, 2011. – № 3. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua.

Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» [Електронний ресурс] : [затверджена Постановою НБУ N 368 від 28.08.2001]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

Логачев, С. И. Мировое судостроение современное состояние и перспективы развития [Текст] / С. И. Логачев, В. В.Чугунов, Е. А. Горин. – 2-е изд., доп. и перераб. – С.Пб. : Мор Вест, 2009. – 544 с.

Официальный портал Подпрограммы 10 «Единая система информации об обстановке в Мировом океане» в рамках ФЦП Мировой океан [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://esimo.ru.

Lloyd’s Shipping Economist, 2006–2008 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.lloydslist.com.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.