Наукові основи розрахунків циліндро-конічно-сферичних елементів рухомих трубопроводів

Valerii V. Zaitsev, Dmytro V. Zaitsev, Volodymyr V. Zaitsev

Анотація


Досліджено міцність елементів нових типів трубопроводів – рухомих трубопроводів, призначених для транспортування стиснутого природного газу, одним з елементів яких є циліндр у поєднанні з усіченим конусом і сферичним сегментом. Описано алгоритм розрахунків та наведено результати визначення міцності для одного з наборів вихідних даних. 

Ключові слова


рухомий трубопровід; циліндро-конічно-сферичний елемент; міцність; стиснутий газ

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Деклараційний патент на корисну модель № 67664 Україна, МПК F17C 5/00. Спосіб транспортування стиснутого природного газу рухомим трубопроводом [Текст] / Б. Є. Патон, Є. І. Крижанівський, М. М. Савицький, Е. А. Щвидкий, В. В. Зайцев, О. М. Мандрик ; заявник і патентотримач Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – № u201114580 ; заявл. 08.12.11 ; опубл. 27.02.12 // Промислова власність. – 2012. – Бюл. № 4.

Григорьев, Л. Я. Судовые сосуды, работающие под давлением (определение напряжений и деформаций) [Текст] / Л. Я. Григорьев. – Л. : Судостроение. 1965. – 196 с.

Зайцев, В. В. Суда-газовозы [Текст] / В. В. Зайцев, Ю. Н. Коробанов. – Л. : Судостроение, 1990. – 304 с.