Термодинамічний аналіз ефективності суднових холодильних установок

Nataliia V. Zhiharieva, Mykhailo H. Khmelniuk

Анотація


В статті розглянуто питання оптимізації режимів роботи судових холодильних установок. Розроблена термоекономічна модель судової холодильної установки. Проведений чисельний експеримент з урахуванням ексергетичних втрат, як критерію термодинамічної ефективності. Визначений оптимальний режим роботи холодильної установки, який забезпечує мінімум приведених витрат що враховує як капітальні, так і експлуатаційні витрати.


Ключові слова


оптимізація; термоекономічна модель; ексергія; термодинамічний аналіз; холодильні установки; режим роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Аль-Ахрас Гассан. Теплофизические аспекти холодильного хранения плодоовощной продукции в условиях жаркого климата [Текст] / Аль-Ахрас Гассан. // Автореф дис. канд. техн. наук.– Одесса, 1999, 23 с.

Грачев, Ю. Г. Основы оптимизации систем кондиционирования микроклимата. [Текст] / Грачев Ю.Г. // – Пермь, изд. Перм, политехн,ин-та, 1987, 80с.+ 1 вкл.

Жихарєва, Н. В. Моделирование процессов кондиционирования воздуха. [Текст] / Жихарєва Н.В // – Холодильная техника і технологія. 2000. – Вип. 65 – с. 54 – 60.

Захаров, Ю. В. Судовые установки кондиционирования воздуха и холодильные машины. [Текст] / Захаров Ю.В. // — СПб: Судостроение, 1994. — 504 с.

Иванов, О. П. Термодинамический анализ эффективности судовых систем кондиционирования воздуха. [Текст] / Иванов О.П. // – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1997. – 41 с.

Оносовский, В. В. Моделирование и оптимизация холодильных установок. [Текст] / Оносовский В.В // – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1990. – 205 с.

Чумак, И. Г. Холодильные установки. Проектирование. – Учеб. Пособие.- 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Чумак И.Г // – Одесса: Друк, 2007. – 480 с.

Бродянский, В.М. Эксергетические расчеты технических систем: Справ. пособие [Текст] / В.М. Бродянский, , Г.П. Верхивер, Я.Я. Карчев и др // – Киев: Наук. думка, 1991. –361 с.