Моделюючий комплекс для дослідження динаміки руху прив’язної підводної системи «судно-носій–підводний апарат–маніпулятор»

Oleksandr V. Blintsov, Viktor A. Nadtochii

Анотація


Розроблено спеціалізований моделюючий комплекс для комп’ютерного дослідження динаміки руху прив’язної підводної системи «судно-носій–підводний апарат–підводний маніпулятор» в умовах нестаціонарності власних параметрів і невизначеності зовнішніх збурень.

 


Ключові слова


моделюючий комплекс; прив'язна підводна система; підводний апарат; маніпулятор

Повний текст:

PDF

Посилання


Блинцов, В. С. Проектирование самоходных привязных подводных систем [Текст] / В. С. Блинцов, В. Э. Магула – К.: Наукова думка, 1997. – 140 с.

Шостак, В. П. Подводные аппараты-роботы и их манипуляторы [Текст] / В.П. Шостак. - Чикаго: Мегатрон, 2011. – 134 с.

Moore S. Underwater Robotics: Science, Design & Fabrication [Тext] / Steven W. Moore, Harry Bohm, Vickie Jensen // Publisher: Marine Advanced Technology Education (MATE) Center, 2010. – 770 p.

Блинцов, В. С. Моделирующий комплекс для исследования свойств подводной буксируемой системы как объекта управления [Текст] / В.С. Блинцов, Н.Т. Лонг // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. Спеціальний випуск. В 2-х томах. Т.1. – Київ : НАН України, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова., 2005. – С. 22-27.

Блінцов, О. В. Моделюючий комплекс для дослідження системи керування просторовим рухом самохідної прив’язної підводної системи [Текст] / О. В. Блинцов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2007. – Вып. 4/4 (28). – С. 6-10.

Блинцов, О. В. Специализированный моделирующий комплекс для исследования эффективности системы управления подводной буксируемой системы. [Текст] / О. В. Блинцов, Ж. Ю. Бурунина, П. Г. Клименко, Чан Там Дык // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2012. – №1. – С. 92-97.

Филаретов, В. Ф. Программный комплекс моделирования пространственного движения автономного подводного аппарата [Текст] / В. Ф. Филаретов, В. А. Бобков, Д. А. Юхимец, С. В. Мельман, Ю. С. Борисов // «Мехатроника, автоматизация, управление», 2007. - № 1. - С. 8-13.

Feng Jun-mei Визуальное моделирование автономного подводного аппарата [Тext] / Feng Jun-mei, Lian Lian, Wang Zhong-hua, Ge Tong // Shiyanshi yanjiu уu tansuo. Res. and Explor. Lab. - 2006. - 25, № 2. - С. 152-155.

Юревич, Е. Ю. Управление роботами и робототехническими системами. [Текст] / Е. Ю. Юревич. - С-Пб., 2000. – 171 с.

Блінцов, В. С. Базові технології застосування підводних апаратів-роботів для задач морської археології [Текст] / В. С. Блінцов, С. О. Воронов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції - Миколаїв: НУК, 2010. – С. 389-391.

Чижиумов, С. Д. Основы динамики судов на волнении: учеб. пособие [Текст] / С. Д. Чижиумов. – Комсомольск-на-Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2010. − 110 с.

Блінцов, О. В. Математичне моделювання динаміки руху кабель-троса прив’язної підводної системи [Текст] / О. В. Блинцов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції: – Миколаїв: НУК, 2012. – С. 529-532.

Лукомский, Ю. А. Навигация и управление движением судов [Текст] / Ю. А. Лукомский, В. Г. Пешехонов, Д. А. Скороходов // Учебник. – СПб.: "Элмор", 2002. – 360 с.

Ставинський, А. А. Удосконалення математичної моделі самохідного підводного апарата для дослідження просторового руху [Текст] / А. А. Ставинский, С. В. Блінцов // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – Миколаїв: НУК, 2004. – № 3 (396). – С. 161-166.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.