Метод квазіконстант

Oleh Yu. Kimstach

Анотація


Розглянуто метод квазіконстант, призначений для параметричної оптимізації об’єктів електромеханіки. Проаналізовано вибір незалежних змінних та критеріїв оптимізації. Наведено алгоритм виконання уточнення результату оптимізації при методі квазіконстант.

Ключові слова


метод квазіконстант; параметрична оптимізація; електромеханіка; цільова функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Кимстач, О. Ю. Оптимизация по времени системы пуска двигателя постоянного тока [Текст] / О. Ю. Кимстач // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: – Кременчук: КДПУ, 2009.– Вип. 3/2009 (56) частина 1 – С. 31–34.

Кимстач, О. Ю. Оптимизация по массе индуктора синхронной явнополюсной машины [Текст] / О. Ю. Кимстач // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: – Кременчук: КДПУ, 2007.– Вип. 3/2007 (44) частина 2 – С. 67–69.

Кімстач, О. Ю. Оптимізація головних розмірів асинхронної машини [Текст] / О. Ю.Кімстач, Ю. Є.Смирнов // Електротехніка і електромеханіка. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених з міжнародною участю − Миколаїв: НУК, 2008. – С. 61–65.

Кімстач, О. Ю. Оптимізація головних розмірів трансформатора з обертовим полем [Текст] / О. Ю. Кімстач // Електротехніка і електромеханіка. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених з міжнародною участю − Миколаїв: НУК, 2007. – С. 125–131.

Кімстач, О. Ю. Оптимізація машин постійного струму [Текст] / О. Ю. Кімстач // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю: – Миколаїв: НУК, 2006. – С. 174 – 178.

Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) [Текст] / К. Ли. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.

Лопухина, Е. М. Автоматизированное проектирование электрических машин малой мощности [Текст] / Е. М. Лопухина, Г. А. Семенчуков. – М.: Высш. шк., 2002. – 511 с.

Методы оптимизации в принятии технических и экономических решений [Текст] / А. Я. Казарезов, А. Ф. Галь, Т. А. Фарионова, С. К. Чернов – Николаев, 2007. – 145 с.

Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования [Текст] / И. П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с..

Фролов, Ю. М. Автоматизированное проектирование электроприводов [Текст] / Ю. М. Фролов, А. В. Романов. – Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2003. – 205 с.

On the number of local minima for the multidimensional assignment problem [Text] / Grundel Don A., Krokhmal P. A., Oliveira C. A. S., Pardalos P. M. // J. Combinatorial Optimization. – 2007. – 13, № 2. – P. 1–18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.