Виявлення важких металів у твердому залишку продуктів багатоконтурного циркуляційного піролізу методом атомно-абсорбційного аналізу

Hanna H. Trokhymenko, Ludmyla M. Markina, Denys O. Tsymbal, Nina V. Tsyhaniuk

Анотація


Наведені дані про накопичення важких металів (ВМ) у твердих побутових відходах, які є джерелом отримання альтернативного палива. Для виявлення ВМ у твердому залишку багатоконтурного циркуляційного піролізу використаний метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Наведена методика підготовки проб для роботи на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115-М1. Проведені дослідження підтвердили наявність ВМ у твердому залишку.

Ключові слова


багатоконтурний циркуляційний піроліз; твердий залишок; важкі метали; атомно-абсорбційна спектрофотометрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Алемасов, А. С. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия [Текст] / А. С. Алемасов, И. А. Шевчук// Учебное пособие. – Донецк, 2003. – 327 с.

Крешков, А. П. Основы аналитической химии. [Текст] / – М.: Химия, 1976. – Т.1. Теоретические основы. –472 С

Крысанова, Т. А. Атомно-абсорбционная спектрометрия. Учебное пособие. [Текст] / Т. А. Крысанова, Д. Л. Котова, Н.К. Бабенко, В.А. Крисанова. – Воронеж, 2005. – 31 с.

Маркіна, Л. М. Модельні дослідження переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу з отриманням альтернативного палива [Текст] // Л. М. Маркіна. Зб. наук. праць НУК. – 2008.– № 4. – С. 101–109.

Рижков, С. С. Аналіз процесу регулювання потоків в циркуляційній системі багатоконтурного циркуляційного піролізу [Електронний ресурс] / С. С. Рижков, Л. М. Маркіна. // Електронне видання « Вісник НУК » – 2010. – № 1. – Режим доступу; http://eu/nuos.edu.ua