Синтез регулятора глибини буксируваного підводного апарату для усталеного режиму руху

Автор(и)

  • Сhan Tam Dyk Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7190-9874

Ключові слова:

буксирований підводний апарат, глибина, система керування, синтез закону керування

Анотація

Розроблено структуру системи автоматичного керування глибиною буксированого підводного апарата для усталеного режиму його роботи. Синтезовано закон керування глибиною його ходу у вигляді полінома 4-го ступеня для усталеного режиму руху. Розроблено алгоритм усунення статичної похибки керування.

Біографія автора

Сhan Tam Dyk, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Чан Там Дик,
інженер

Посилання

Иконников, И. Б. Подводные буксируемые системы и буи нейтральной плавучести [Текст] / И. Б. Иконников, В. М. Гаврилов, Г. В. Пузырев – СПб.: Судостроение, 1993. – 224 с.

Поддубный, В. И. Динамика подводных буксируемых систем [Текст] / В. И. Поддубный, Ю. Е. Шамарин, Д. А. Черненко, Л. С. Астахов – СПб.: Судостроение, 1995. – 200 с.

Виноградов, Н. И. Привязные подводные системы. Прикладные задачи статики и динамики. [Текст] / Н. И. Виноградов, М. Л. Гутман, И. Г. Лев, М. З. Нисневич // – СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2000. – 324 с.

Кувшинов, Г. Е. Системы управления глубиной погружения буксируемых объектов: монографія [Текст] / Г. Е. Кувшинов, Л. А. Наумов, К. В. Чупина // Владивосток: Дальнаука, 2005. – 285 с.

Блінцов, В. С. Базові технології застосування підводних апаратів-роботів для задач морської археології [Текст] / В. С. Блінцов, С. О. Воронов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції : - Миколаїв: НУК, 2010. – С. 389-391.

Бугаенко, Б. А. Динамика судовых спускоподъемных операций [Текст] /Б.А. Бугаенко // К.: Наукова думка, 2004. – 320 с.

Блінцов, О. В. Синтез замкненої системи автоматичного керування просторовим рухом самохідного прив’язного підводного апарата в квазістаціонарному режимі роботи [Текст] / О.В. Блінцов // Механіка гіроскопічних систем. Науково-технічний збірник. Випуск 19. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – С. 29-37.

Блінцов, О. В. Специализированный моделирующий комплекс для исследования эффективности системы управления подводной буксируемой системой [Текст] / О. В. Блінцов, Ж. Ю. Буруніна, П. Г. Клименко, Чан Там Дик // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2012. – №1. – С. 92-96.

Програмний продукт "Генератор формул Equo". // ПП “Інтелектуалізовані технології автоматизації і методи моделювання”. – Свідоцтво на знак для товарів і послуг №65047 від 15.08.2006 р. Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-06

Номер

Розділ

Електротехніка