Визначення параметрів кілей внутрішнього контуру гнучкої огорожі СППА

Автор(и)

  • Mykhailo M. Savytskyi Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Ukraine
  • Oleksandr M. Savytskyi Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Ukraine
  • Volodymyr O. Suprunenko Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Ukraine
  • Valerii V. Zaitsev Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8590-5671
  • Volodymyr V. Zaitsev Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3637-9273

Ключові слова:

судно на повітряній подушці, кіль внутрішнього контуру, гнучка огорожа, напружено-деформований стан

Анотація

Розглянуто визначення форми і напружено-деформованого стану кілів внутрішнього контуру гнучкої огорожі суден на повітряній подушці амфібійного типу. Наведено математичну модель, що описує форму і напружено-деформований стан кіля внутрішнього контуру гнучної огорожі, виконаної з ізотропного, нерозтяжного й абсолютно гнучкого матеріалу. Прийнято, що знімний елемент є жорсткою конструкцією у вигляді прямої чотирикутної призми.

Біографії авторів

Mykhailo M. Savytskyi, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

Савицький Михайло Михайлович,
д-р техн. наук, ст. наук. співр. 

Oleksandr M. Savytskyi, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

Савицький Олександр Михайлович,
канд. техн. наук, ст. наук. співр. 

Volodymyr O. Suprunenko, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

Супруненко Володимир Олександрович,
інженер 

Valerii V. Zaitsev, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Зайцев Валерій Володимирович,
канд. техн. наук, доцент 

Volodymyr V. Zaitsev, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Зайцев Володимир Васильович,
д-р техн. наук, проф. 

Посилання

Анализ особенностей требований классификационных обществ к судам, перевозящим сжатый природный газ [Текст] / Вал. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Е. В. Котова, К. С. Скрипниченко // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 5 (434). – С. 11–18.

Вагнер, Ф. А. Термоциклирование при сварке вольфрамовым электродом [Текст] / Ф. А. Вагнер // Сварочное производство. – 1980. – № 2. – С. 4–6.

Влияние стадии нагрева на формирование структуры сварных соединений закаливающихся сталей [Текст] / А. М. Савицкий, В. Г. Васильев, М. М. Савицкий, В. Н. Ващенко // Автоматическая свар-ка. – 2005. – № 1. – С. 19–21.

Крижанівський, Є. І. Концепція альтернативного постачання природного газу до України [Текст] / Є. І. Крижанівський, Вал. В. Зайцев // Всеукр. щокв. наук.-техн. журн. «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ». – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – № 4 (37). – С. 5–13.

Особенности структуры и свойств в сварных соединениях, формируемых с термоциклирова-нием [Текст] / Д. А. Дудко, А. М. Савицкий, В. Г. Васильев, Д. П. Новикова // Автоматическая сварка. – 1996. – № 2. – С. 6–7.

Особенности тепловых процессов при сварке с термоциклированием [Текст] / Д. А. Дудко, А. М. Савицкий, М. М. Савицкий, Е. М. Олейник // Автоматическая сварка. – 1998. – № 4. – С. 8–12.

Савицкий, А. М. Влияние скорости сварки и длительности периодического охлаждения на формирование структуры сварных соединений закаливающихся сталей при дуговой сварке с термоцикли-рованием [Текст] / А. М. Савицкий, М. М. Савицкий, Д. П. Новикова // Автоматическая сварка. – 2004. – № 8. – С. 41–45.

Савицький, О. М. Вплив швидкісних нагрівів на структуру вуглецевих сталей при локальній термічній дії [Текст] / О. М. Савицький // Металознавство та обробка металів. – 2005. – № 4. – С. 33–35.

Савицький, О. М. Керування структуроутворенням у вуглецевих сталях при локальному тер-мічному впливові [Текст] / О. М. Савицький // Металознавство та обробка металів. – 2006. – № 4. – С. 13–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-19

Номер

Розділ

Кораблебудування