Визначення параметрів кілей внутрішнього контуру гнучкої огорожі СППА

Mykhailo M. Savytskyi, Oleksandr M. Savytskyi, Volodymyr O. Suprunenko, Valerii V. Zaitsev, Volodymyr V. Zaitsev

Анотація


Розглянуто визначення форми і напружено-деформованого стану кілів внутрішнього контуру гнучкої огорожі суден на повітряній подушці амфібійного типу. Наведено математичну модель, що описує форму і напружено-деформований стан кіля внутрішнього контуру гнучної огорожі, виконаної з ізотропного, нерозтяжного й абсолютно гнучкого матеріалу. Прийнято, що знімний елемент є жорсткою конструкцією у вигляді прямої чотирикутної призми.

Ключові слова


судно на повітряній подушці; кіль внутрішнього контуру; гнучка огорожа; напружено-деформований стан

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Анализ особенностей требований классификационных обществ к судам, перевозящим сжатый природный газ [Текст] / Вал. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Е. В. Котова, К. С. Скрипниченко // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – № 5 (434). – С. 11–18.

Вагнер, Ф. А. Термоциклирование при сварке вольфрамовым электродом [Текст] / Ф. А. Вагнер // Сварочное производство. – 1980. – № 2. – С. 4–6.

Влияние стадии нагрева на формирование структуры сварных соединений закаливающихся сталей [Текст] / А. М. Савицкий, В. Г. Васильев, М. М. Савицкий, В. Н. Ващенко // Автоматическая свар-ка. – 2005. – № 1. – С. 19–21.

Крижанівський, Є. І. Концепція альтернативного постачання природного газу до України [Текст] / Є. І. Крижанівський, Вал. В. Зайцев // Всеукр. щокв. наук.-техн. журн. «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ». – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – № 4 (37). – С. 5–13.

Особенности структуры и свойств в сварных соединениях, формируемых с термоциклирова-нием [Текст] / Д. А. Дудко, А. М. Савицкий, В. Г. Васильев, Д. П. Новикова // Автоматическая сварка. – 1996. – № 2. – С. 6–7.

Особенности тепловых процессов при сварке с термоциклированием [Текст] / Д. А. Дудко, А. М. Савицкий, М. М. Савицкий, Е. М. Олейник // Автоматическая сварка. – 1998. – № 4. – С. 8–12.

Савицкий, А. М. Влияние скорости сварки и длительности периодического охлаждения на формирование структуры сварных соединений закаливающихся сталей при дуговой сварке с термоцикли-рованием [Текст] / А. М. Савицкий, М. М. Савицкий, Д. П. Новикова // Автоматическая сварка. – 2004. – № 8. – С. 41–45.

Савицький, О. М. Вплив швидкісних нагрівів на структуру вуглецевих сталей при локальній термічній дії [Текст] / О. М. Савицький // Металознавство та обробка металів. – 2005. – № 4. – С. 33–35.

Савицький, О. М. Керування структуроутворенням у вуглецевих сталях при локальному тер-мічному впливові [Текст] / О. М. Савицький // Металознавство та обробка металів. – 2006. – № 4. – С. 13–18.