Деякі принципи побудови автоматизованої системи управління організаційними структурами проектів

Ihor I. Kovalenko, Kateryna S. Puhachenko

Анотація


Розкрита основні принципи побудови автоматизованої системи управління організаційними структурами та запропоновано технологічну схему управління організаційними системами. Введено та описано елементи архітектури організаційної системи. Для імітаційного моделювання ієрархічних структур використовано інструментальні засоби теорії графодинамічних систем.


Ключові слова


управління; організаційні системи; імітаційне моделювання; теорія графодинамічних систем; автоматизована система

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурков, В. Н. Введение в теорию управления организационными системами [Текст] / В. Н. Бурков, Н. А. Коргин, Д. А. Новиков. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 264 с.

Бурков, В. Н. Теория графов в управлении организационными системами [Текст] / В. Н. Бурков, А. Ю. Заложнев, Д. А. Новиков. – М. : Синтег, 2001. – 321 с.

Графодинамічне моделювання структур організаційних систем: препринт [Текст] / І. І. Коваленко, М. В. Донченко, А. В. Швед, І. А. Кобилінський. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 59 с.

Динамический подход к анализу структур, описываемых графами (основы графодинамики) [Текст] / А. Айзерман, Л. А. Гусев, С. В. Петров, И. Н. Смирнов // Автоматика и телемеханика. – 1977. – № 7. – С. 135–151; № 9. – С. 123–136.

Новиков, Д. А. Теория управления организационными системами [Текст] / Д. А. Новиков. – М. : Физматлит, 2007. – 523 с.

Юдицкий, С. А. Моделирование динамики многоагентных триадных сетей [Текст] / С. А. Юдицкий. – М. : СИНТЕГ, 2012. – 112 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.