Тенденції розвитку похідних фінансових інструментів у глобальному бізнес-середовищі

Автор(и)

  • Tetiana Yu. Lebedeva Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0001-7792-4007

Ключові слова:

глобальне бізнес-середовище, тенденції, похідні фінансові інструменти

Анотація

Сформовано визначення глобального бізнес-середовища, встановлені основні його сектори, а також запропоновані нові. Проаналізовано основні тенденції похідних фінансових інструментів, що на сьогодні домінують у глобальному бізнес-середовищі.

Біографія автора

Tetiana Yu. Lebedeva, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Лєбєдєва Тетяна Юріївна,
аспірант

Посилання

Андрєєва, Г. І. Роль і місце спекулятивних операцій на ринку похідних цінних паперів [Текст] / Г. І. Андрєєва // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 449–453.

Андрєєва, Г. І. Сучасні тенденції розвитку світового ринку похідних цінних паперів [Текст] / Г. І. Андрєєва // Наук. вісн. Буков. держ. фін. акад. Екон. науки: зб. наук. праць. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – Вип. 1(20). – С. 22–29.

Дорожкин, И. В. Развитие производных финансовых инструментов в мировой экономике [Текст] : дис. канд. экон. наук : 08.00.14 / Дорожкин Илья Владиславович. – М., 2002. – 210 с.

Мельникова, Г. С. Деривативи – оптимальні засоби хеджування фінансових ризиків [Текст] / Г. С. Мельникова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Суми : ВВП Мрія ЛТД, 2002. – Т. 6. – С. 79–82.

Фельдман, А. Б. Арбитраж и спекуляція [Текст] / А. Б. Фельдман // Журнал для акционеров. – 1998. – № 8. – С. 38–40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-17

Номер

Розділ

Економіка та управління підприємством