Застосування імовірнісних методів оцінки ризиків при проектуванні пасажирських суден внутрішнього та змішаного плавання

Автор(и)

Ключові слова:

пасажирське судно, проектування, комфортабельність, ідентифікація небезпек, ризик

Анотація

Обґрунтовано доцільність застосування методів формалізованої оцінки ризиків, ідентифіковані небезпеки, які можуть виникати при вирішенні задач проектування або переобладнання пасажирських суден і служити причинами неоптимальних техніко-експлуатаційних параметрів. Проведено імовірнісну оцінку впливу небезпек і визначено рівні формалізованого ризику. За отриманими результатами рівень комфортабельності визначений як максимальний фактор комерційного ризику.

Біографія автора

Oleksii A. Syomin, «ЛІГІР-ІТБС», м. Київ

Сьомін Олексій Анатолійович.
нач. департаменту суднобудування

Посилання

Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты [Текст] : ГОСТ Р 51898–2002. – Действует с 2002–05–06.– М. : Изд-во стандартов, 2002. – 6 с.

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие для втузов / В. Е. Гмурман. – М. : Высшая школа, 1977. – 479 с.

Державні санітарні правила для морських суден України [Текст] : ДСП 7.7.4 – 057-2000 : затв. голов. держ. сан. лікар України 20.12.2000 / М-во охорони здоров’я України. – К., 2000. – 97 с.

Державні санітарні правила для річкових суден України [Текст] : ДСП 7.7.4.048-99: затв. голов. держ. сан. лі-кар України 01.12.99 / М-во охорони здоров’я України. – К., 1999. – 115 с.

Менеджмент риска. Термины и определения [Текст] : ГОСТ Р 51897–2002. – Действует с 2002–05–30. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 7 с.

Guidelines for formal safety assessment (FSA) for use in the IMO rule-making process [Text] : MSC/Circ. 1023: 5 April 2002 / Intern. Maritime Organization, 2002.

Risk management – Principles and guidelines [Text] : ISO 31000:2009 (E). – Действует с 2009–11–15. – Geneva : Intern. Organization for Standartization, 2009. – 24 p.

Risk management – Risk assessment techniques [Text] : IEC/ISO 31010:2009. – Действует с 2009–11. – Geneva : Intern. Electrotechnical Commission, 2009. – 188 p.

Risk management – Vocabulary [Text] : ISO GUIDE 73:2009 (E/F). – Действует с 2009–01–01. – Geneva : Intern. Organization for Standartization, 2009. – 15 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-17

Номер

Розділ

Кораблебудування