Роль антикризового менеджменту у вирішенні проблем підприємств із виробництва мінеральних вод

Автор(и)

  • Olesia V. Tur Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0590-803X

Ключові слова:

антикризовий менеджмент, підприємства із виробництва мінеральної води, антикризові заходи, антикризова програма

Анотація

Систематизовано й проаналізовано механізми, засоби та інструменти антикризового менеджменту, а також обґрунтовано напрями й послідовність їх використання з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств по виробництву мінеральної води. Розглянуто антикризову програму дій, яка базується на сценарному підході виходячи з імовірності настання тих чи інших подій, що можуть негативно чи позитивно вплинути на результативність й ефективність господарювання в сфері виробництва мінеральних вод.

Біографія автора

Olesia V. Tur, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Тур Олеся Василівна,
аспірант

Посилання

Беляев, А. А. Антикризисное управление [Текст]: Учебник / А. А. Беляев, Э. М. Коротков.− М. : ЮНИТИ, 2011. − 311 с.

Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] / И. А. Бланк . − К. : Ника-Центр, 2004. − 720 с.

Василенко, В. О. Антикризове управління підприємством [Текст] : Навч. посіб. − 2-ге вид., випр. і доп. / В. О. Василенко. − К. : ЦУЛ, 2005. − 504 с.

Градов, А. П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / [Текст] / Под ред. А. П. Градова, Б. И. Кузина. – СПб. : Спец. лит-ра, 1996. – 511 с.

Демчук, О. Н. Антикризисное управление [Текст] : Учебое пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова. − М. : Флинта: МПСИ, 2009. − 256 с.

Лігоненко, Л. О. Антикризове управління підприємством [Текст]: Підручник / Л. О. Лігоненко. — К. : КНТЕУ, 2005. − 824 с.

Ліпич, Л. Г. Сутність та методи антикризового управління підприємства [Текст] / Л. Г. Ліпич, І. О Гадзевич // Вісник Львівської комерційної академії. − 2011. − Вип. 36. − С. 472−475.

Скібицький, О. М. Антикризовий менеджмент [Текст] : Навч. посіб. / О. М. Скібицький. — К. : ЦУЛ, 2009. — 568 с.

Терещенко, О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст] : Підручник / О. О. Терещенко. − К. : КНЕУ, 2006. − 268 с.

Уткин, Э. А. Антикризисное управление [Текст] / Э. А. Уткин. − М. : ЭКМОС, 1997. − 400 с.

Чернявський, А. Д. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / А. Д. Чернявський. − К. : МАУП, 2006. − 256 с.

Шершньова, З. Є. Антикризове управління підприємством [Текст] : Навч. посібн. / за заг. ред. З. Є. Шершньової. − К. : КНЕУ, 2007. − 680 с.

Юн, Г. Б. Методология антикризисного управления [Текст] : учеб.-практ. пособие / Г. Б. Юн. − М. : Дело, 2004. – 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-16

Номер

Розділ

Економіка та управління підприємством