Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, підприємств та провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій.

Матеріали, опубліковані у "Віснику Національного університету кораблебудування", зараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук. Видання містять статті з результатами дослідженнь за групами спеціальностей: кораблебудування, обробка матеріалів у машинобудуванні, галузеве машинобудування, енергетика, машинобудування, електротехніка. інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація, техногенна безпека, економіка та управління підприємствами.

Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

Процес рецензування

 Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" для видання збірників наукових праць, монографій та науково-методичної літератури затверджено редакційну колегію в наступному складі:

1. Рижков Cергій Cергійович - д-р техн. наук, проф., ректор НУК, відповідальний редактор
2. Блінцов Bолодимир Cтепанович - д-р техн. наук, проректор з НР, заступник відповідального редактора
3. Рижков Cергій Cергійович - канд. техн. наук, начальник НДЧ, відповідальний секретар
4. Боград Bолодимир Михайлович - д-р eкон. наук, проф.
5. Гавриш Валерій Іванович - д-р екон. наук, проф.
6. Дубовий Олександр Миколайович - д-р техн. наук, проф.
7. Зайцев Володимир Васильович - д-р техн. наук, проф.
8. Квасницький Вячеслав Федорович - д-р техн. наук, проф.
9. Коваленко Ігор Іванович - д-р техн. наук, проф.
10. Король Юрій Михайлович - канд. техн. наук, проф.
11. Кошкін Костянтин Вікторович - д-р техн. наук, проф.
12. Нєкрасов Валерій Олександрович - д-р техн. наук, проф.
13. Павлов Геннадій Вікторович - д-р техн. наук, проф.
14. Парсяк Володимир Никифорович - д-р екон. наук, проф.
15. Радченко Микола Іванович - д-р техн. наук, проф.
16. Рябенький Володимир Михайлович - д-р техн. наук, проф.
17. Сербін Сергій Іванович - д-р техн. наук, проф.

          Порядок розгляду, затвердження або відхилення статей
1. Рішення про затвердження (або відхилення) статті приймається редколегією. 
2. Редколегія зобов'язана підтвердити автору, що стаття прийнята до публікації, або повернути її автору з умотивованим обґрунтуванням відмови після рішення редколегії. 
3. Редколегія при необхідності направляє статті на допрацювання. 
4. У разі надання автором заперечення на висновок редколегії, редколегія на своєму засіданні розглядає статтю вдруге (попередньо надіславши її на додаткове рецензування). 
5. Якщо у питанні про публікацію тієї чи іншої статті серед членів редколегії виникають розбіжності, питання вирішується більшістю голосів. При однаковій кількості голосів вирішальним є голос відповідального редактора.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Згідно з бюлетенем ВАК України № 12 від 2009 року (стор. 5); № 5 від 2010 року (стор. 15); № 6 від 2010 року (стор. 13) електронне видання "Вісник НУК" внесене до переліку електронних наукових фахових видань.

Видається 5 разів на рік. Заснований у 2009 році.

ISSN 2312-9441