Інформація про автора

Ryzhkov, Serhiy S., Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

 • № 1 (2012) - Техногенна безпека
  Експертна система оцінки рівнів екологічного ризику небезпечних об’єктів суднобудівного заводу
  Анотація  PDF
 • № 4 (2012) - Техногенна безпека
  Імітаційне моделювання динаміки розповсюдження забруднюючих речовин в акваторії лиманного каналу
  Анотація  PDF
 • № 1 (2012) - Кораблебудування
  Магнітні і електричні процеси в об’ємі вала, що обертається в постійному магнітному полі магніторідинного герметизатора
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2012) - Техногенна безпека
  Експериментальна установка для дослідження процесу багатоконтурного циркуляційного піролізу
  Анотація  PDF
 • № 2 (2011) - Енергетика
  Гідродинамічний перетворювач як пристрій для отримання теплової енергії в альтернативних енергосистемах
  Анотація  PDF
 • № 4 (2011) - Техногенна безпека
  Дослідження раціональних технологічних параметрів роботи установки ЕУ БЦП-14
  Анотація  PDF
 • № 5 (2011) - Машинобудування
  Контактні газопаротурбінні установки на морських об’єктах
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2010) - Техногенна безпека
  Аналіз процесу регулювання потоків у циркуляційній системі багатоконтурного циркуляційного піролізу
  Анотація  PDF
 • № 1 (2010) - Техногенна безпека
  Забезпечення високого рівня екологічної безпеки при будівництві та експлуатації суден за рахунок впровадження аерозольних технологій
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2 (2010) - Техногенна безпека
  Вплив днопоглиблювальних робіт на морські екосистеми
  Анотація  PDF (Русский)