Інформація про автора

Trokhymenko, Hanna H., Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

 • № 1 (2012) - Техногенна безпека
  Дослідження впливу евтрофікації на вторинне забруднення Бузького лиману важкими металами
  Анотація  PDF
 • № 2 (2012) - Техногенна безпека
  Виявлення важких металів у твердому залишку продуктів багатоконтурного циркуляційного піролізу методом атомно-абсорбційного аналізу
  Анотація  PDF
 • № 2 (2011) - Техногенна безпека
  Ефективність використання препарату "Тамір" у процесі мікробіологічної біодеструкції нафтових вуглеводнів
  Анотація  PDF
 • № 5 (2010) - Техногенна безпека
  Оцінка впливу розробки Cафонівського родовища урану методом свердловинного вилуговування на водні ресурси
  Анотація  PDF
 • № 5 (2010) - Техногенна безпека
  Аналіз чинників, які впливають на мікробіологічну біодеструкцію вуглеводнів нафти
  Анотація  PDF
 • № 5 (2010) - Техногенна безпека
  Дослідження явища масового замору риби у Миколаївській області в серпні 2010 року
  Анотація  PDF