DOI: https://doi.org/10.15589/evn20140310

Профілактика і управління латентними ризиками

Iraida I. Stanovska, Ihor M. Shchedrov, Kateryna I. Berezovska

Анотація


Показано, що рання профілактика латентних ризиків може значно знизити загальні витрати на управління ризиками, в тому числі на компенсацію їхніх наслідків. Виконано класифікацію латентних стадій життєвого циклу ризикової ситуації. Запропоновано систему управління ризиковою ситуацією при змішаних ризиках.


Ключові слова


управління латентними ризиками; профілактика ризиків; управління ризиковою ситуацією; змішані ризики

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bassvil M., Vilski A., Banvenist A. Obnaruzhenie izmeneniya svoystv signalov i dinamicheskikh sistem [Detection of changes in the properties of signals and dynamical systems]. Moscow, Mir Publ., 1989. 278 p.

Gogunskiy V.D., Bibik T.V., Stanovskaya I.I. Upravlenie kompleksnymi riskami programmy soprovozhdeniya sistem avariynoy zashchity obektov otvetstvennogo naznacheniya [Complex risk management of support program of systems of emergency protection of responsible operation facilities]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientḭc Publications of NUS], 2012, no. 2, pp. 104–108.

Dave V., Kestel D. Rukovodstvo k Svodu znaniy po upravleniyu proektami (Rukovodstvo PMBOK) [Guide to the Body of Knowledge Project Management (Management PMBOK)]. Pyatoe izdanie. Project Management Institute Publ., 2013. 614 p.

Dubrovin V.I., Subbotin S.A., Boguslav A.V. Intellektualnye sredstva diagnostiki i prognozirovaniya nadezhnostii aviadvigateley [Intelligent diagnosis and prediction of reliability of aircraft engines]. Zaporozhe, OAO «MOTORSICH» Publ., 2003. 279 p.

Koshkin V.K., Koshkina L.L. Upravlenie riskami v bankovskoy sisteme [Risk management in the banking system]. Materіaly 7 mіzhnarodnoi aukovo-praktichnoi konferentsіi «Upravlіnnya proektami: stan ta perspektivi (20.09–23.09.2011)» [Proceedings of the 7th International ScientiŸc and Practical Conference «Project Management: Status and Prospects»]. Mykolaiv, 2011, pp. 160–161.

Levchenko A.A., Frolov V.Ya., Yakovlev M.Yu. IdentiŸkatsiya diagnosticheskoy informatsii o tekhnicheskom sostoyanii obekta pri otsutstvii apriornoy informatsii o veroyatnostnykh kharakteristikakh sluchaynykh faktorov [IdentiŸcation of diagnostic information about the technical state of the object in the absence of a priori information about the probability characteristics of random factors]. Sbornik nauchnykh trudov Gosudarstvennogo universiteta im. N.Ye. Zhukovskogo «KhAI» [Collection of scientiŸc works of N.E. Zhukovski State University «HAI»], 1999, issue 5, pp. 135–139.

Luchkevich V.S. Osnovy sotsialnoy meditsiny i upravleniya zdravookhraneniem [Basics of Social Medicine and Health Management]. Saint Petersburg, SPbGMA Publ., 1997. 184 p.

Naleva G.V. Diagnostika latentnykh narusheniy protsessa polucheniya kompozitnykh instrumentalnykh materialov [Diagnosis of latent violations of the process of producing composite cutting materials]. Teorіya і praktika protsesіv. Podrіbnennya, rozdіlennya, zmіshuvannya і ushchіlnennya: Zbіrnik naukovikh prats [Theory and practice processes. Shredding, separation, mixing and compaction: Collected Works], 2005, no. 11, pp. 71–78.

Stanovskiy A.L., Shchedrov I.N., Gurev I.N. IdentiŸkatsiya latentnykh riskov pri upravlenii proektom sozdaniya Mezhdunarodnogo studencheskogo tsentra rekreatsii i turizma [IdentiŸcation of latent risks at the management of the project of the development of the International student center of recreation and tourism]. Materіaly Х

mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsіi «Upravlіnnia proektamy: stan ta perspektivy» [Proceedings of the 10th International ScientiŸc and Practical Conference «Project Management: Status and Prospects»]. Mykolaiv, 2014, pp. 279–281.

Stanovskiy O.L., Savielieva O.S., Naleva G.V. Prognozuvannia rozvytku pіdpryemstva v umovakh «pravyl gry», shcho zmіniuiutsia [Prediction of the enterprise development in terms of «rules of the game» which vary].

Trudy Odesskogo politekhnicheskogo universiteta [Proceedings of the Odessa Polytechnic University], 2003, no. 1, issue 19, pp. 116–118.

Tsypkin Ya.Z. Osnovy informatsionnoy teorii identḭkatsii [Fundamentals of the Theory of Informational IdentiŸcation]. Moscow, Nauka Publ., 1984. 320 p.