DOI: https://doi.org/10.15589/evn20140301

Аналіз впливу льодового покриву на судноплавство в Азовському морі

Andrii O. Lysyi, Valerii V. Zaitsev

Анотація


Розглянуто особливості судноплавства в Азовському морі в умовах льодової обстановки. Зважаючи на динамічність льодоутворення і льодових полів для аналізу використані статистичні показники за останні 30 років судноплавства. Визначено характеристики льодового поля на відрізку льодового шляху в зимовий період з низькими, середніми та малими температурними показниками. Визначено лімітні залежності термінів настання льодових явищ і характеристик льодового покриття. Запропоновано покроковий алгоритм прогнозування стану льодового покриття для формування караванів суден.


Ключові слова


льодове покриття; криголам; проводка суден; відносна похибка; караван; покроковий алгоритм

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Golikov V.V., Lysyy A.A. Raschet maksimalno dopustimykh prokhodnykh kharakteristik sudna v portovykh vodakh [Calculation of the maximum allowable feed through characteristics of the ship in port waters]. Materialy nauk.-metod. konferencii “Zabezpechennia bezavariinoho plavannija suden16.11 – 17.11.2011” [Providing trouble-free navigation of ships: materials of scientific and methodical conference]. Odessa, 2012, pp. 67–69.

Lobanov V.A. Chislennaya otsenka ledovykh kachestv sudna. Khodkost [Numerical evaluation of ice qualities of the vessel. Saleability]. Vestnik nauchno-tekhnicheskogo razvitiya [Bulletin of Science and Technology Development], 2012, issue 53, no. 1, pp. 37–44.

Lysyy A.A. Upravlenie deyatelnostyu gosudarstvennykh portov v usloviyakh ledovoy obstanovki [Management of public ports activities in ice conditions]. Zb. nauk. prats Donetskoho derzh. universytetu upravlinnia “Derzhavne upravlinnia”[Public administration: Coll. Science. works of Donetsk State University of Management], 2010, vol. 11, issue 147, pp. 222–235.

Pro zatverdzhennia Pravyl lodovoho provedennia suden: Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy vid 12.03.2011, no.14 (On approval rules for ice conduction of ships: Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine from 12.03.2011 No. 14). Available at: http//www.delta-pilot.ua/uk.

Berestovoy A.M., Perepechaev S.N., Lysyy A.A. Sudovozhdenie v kanalakh Azovskogo morya v zimnikh usloviyakh [Azov Sea navigation in channels in winter conditions]. Materialy mizhnarodnoi nauk.-tekhn. konferencii “Suchasni tendencii i perspektyvy rozvytku morehospodarskoho kompleksu Ukrainy (15.06-16.06.2011)” [Materials of the International scientific and technical conference «Modern trends and prospects of Ukraine marine economy development»]. Mariupol, 2011, pp. 96–100.