Аналіз процесу регулювання потоків у циркуляційній системі багатоконтурного циркуляційного піролізу

Serhiy S. Ryzhkov, Ludmyla M. Markina

Анотація


Виявлені основи глибокої переробки органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу та можливості регулювання глибиною деструкції на проміжних етапах переробки з одержанням альтернативного рідкого палива. Визначені технологічні температурні показники контурів багатоконтурної циркуляційної системи.

Ключові слова


високомолекулярні органічні відходи; багатоконтурний піроліз; циркуляція; альтернативне рідке паливо

Повний текст:

PDF

Посилання


Маркіна Л.М. Модельні дослідження переробки органічних відходів методом багато-

контурного піролізу з отриманням альтернативного палива // Зб. наук. пр. НУК. —

— № 4 (421). — С. 101–109.

Маркина Л.Н. Моделирование и расчет элементов технологии многоконтурного цирку-

ляционного пиролиза высокомолекулярных органических отходов // Экотехнологии и

ресурсосбережение. — 2006. — № 4. — С. 71–76.

Особенности процесса многоконтурного пиролиза высокомолекулярных органических

отходов / С.С. Рыжков, Л.Н. Маркина, В.П. Бабий, Н.В. Рудюк // Экотехнологии и ре-

сурсосбережение. — 2001. — № 5. — С. 56–61.

Рижков С.С., Маркіна Л.М. Експериментальні дослідження утилізації органічних від-

ходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу // Зб. наук. праць НУК. —

— № 5 (416). — С. 100–106.

Рижков С.С., Маркіна Л.М. Експериментальні дослідження утилізації органічних від-

ходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу // Зб. наук. праць НУК. —

— № 5 (416). — С. 100–106.