Алгоритмічні процедури квазілінеаризації динамічних моделей морських рухомих об’єктів

Victor L. Tymchenko, Oleh O. Ukhin

Анотація


Розглянуто алгоритмічні процедури квазілінеаризації динамічних моделей морських рухомих об’єктів. Проведено порівняльний аналіз модифікованої процедури лінеаризації з методами розкладання в ряд Тейлора та найменших квадратів і наведено результати моделювання, які демонструють більш високу точність отриманих моделей.

Ключові слова


модифікована процедура квазілінеаризації; нелінійні моделі; морський рухомий об’єкт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бахвалов, Н. С. Численные методы. [Текст] / Н. С. Бахвалов. – М. : Наука, 1973. – 663 с.

Владинец, Г. И. Методика расчета усилий в якорной системе. [Текст] / Г. И. Владинец, В. Л. Тимченко // Совершенствование судовых устройств и гибких конструкций : сб. науч. трудов. – Николаев : НКИ, 1988. – С. 68–72.

Калиткин, H. H. Численные методы [Текст] / Н. Н. Калиткин. – М. : Наука, 1978. – 512 с.

Кеглин, Б. Г. Линеаризация динамических систем с нелинейными элементами [Текст] / Б. Г. Кеглин // Вестник Брянского государственного технического университета. – Брянск : БГТУ, 2007. – № 4 (16). – С. 10–15.

Лукомский, Ю. А. Системы управления морскими подвижными объектами [Текст] : учебник / Ю. А. Лукомский, В. С. Чугунов. – Л. : Судостроение, 1988. – 272 с.

Першиц, Р. Я. Управляемость и управление судном [Текст] / Р. Я. Першиц. – Л. : Судостроение, 1983. – 272 с.

Сигорский, В. П. Математический аппарат инженера [Текст] / В. П. Сигорский. – М. : Техника, 1977. – 768 с.

Тимченко, В. Л. Квазілінеаризація нелінійних динамічних систем при допустимих коливаннях [Текст] / В. Л. Тимченко // Комп’ютерні технології // Вісник Миколаївського державного гуманітарного університету. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – № 77. – С. 190–196.

Чаки, Ф. Современная теория управления [Текст] / Ф. Чаки. – М. : Мир, 1975. – 424 с.