Фінансування журналу

Видавець

Видавець і виготівник Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
просп. Героїв Сталінграда, 9, м.Миколаїв, 54025
тел. +(0512)42-32-71; 47-83-86