Історія журналу

Згідно з бюлетенем ВАК України № 12 від 2009 року (стор. 5); № 5 від 2010 року (стор. 15); № 6 від 2010 року (стор. 13) електронне видання "Вісник НУК" внесене до переліку електронних наукових фахових видань.

Видається 5 разів на рік. Заснований у 2009 році.

ISSN 2312-9441